..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι*

Я спрячу Твою боль / ..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι*

Да,я стерва. / ..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι*

Я погибаю без тебя / ..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι*

Я так хотела быть с тобой / ..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι*

Я свободная. Я другая. / ..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι*

Я люблю тебя / ..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι*

я устала плакать ночью, / ..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι*

Я буду с тобой очень плохой / ..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι*

Я скучаю по тебе / ..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι*

А ты прости ей все слова она ещё мала она не понимает где она судьба / ..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι*

Да, я такая / ..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι*

..ιllιlι*ОДНА ТАКАЯ..ιllιlι* - Видеоролики